საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლა დაფუძნდება