საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დირექტორის პროფესიული ეთიკის კოდექსის განხილვა მოეწყო