საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უმაღლესი სასწავლებლების დაბეგვრა აღარ მოხდება