საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გრძელდება დირექტორთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის განხილვა