საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი სასკოლო ჟურნალი და შეფასების ახალი სისტემა პედაგოგებმა განიხილეს