საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი ზოგად უნარებში გამოცდის მიმდინარეობას გაეცნო