საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლებში სადამრიგებლო საათის პროგრამა ამოქმედდება