საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი საერთო სამაგისტრო გამოცდის მიმდინარეობას გაეცნო