საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საგანგებო სიტუაციის იმიტირებული გაკვეთილი