საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა წარჩინებულ სტუდენტებს დიპლომები გადასცა