საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

“ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა”