საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა დაიწყო (ACETT)