საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

,,განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის’’ პრეზენტაცია გაიმართა