საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბათუმში 43 მანდატურს სერტიფიკატი გადაეცა