საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თავისუფალ უნივერსიტეტში მაღალრეიტინგულ სტუდენტთა მიღება გაიმართა