საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამუშაო შეხვედრა პირველი კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით