საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის წევრებს შეხვდა