საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2011-2016 წლის ეროვნული სასწავლო გეგმის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა