საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

,,მე ომბუდსმენი’’ - კონკურსი სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლებისთვის