საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მერვე რეგიონული სამიტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის