საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების სისტემაში ეროვნული საკვალიფიკაციო სტანდარტები დამტკიცდა