საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სასკოლო ლაბორატორიების მოწყობა იწყება