საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტროს ინიციატივით მოსწავლეები თეატრის ხშირი სტუმრები იქნებიან