საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

,,საბჭოეთის ისტორიას” საქართველოს ყველა სკოლაში გაეცნობიან