საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემის პრეზენტაცია