საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პრეზიდენტმა სოფელი ჩხარის საჯარო სკოლა გახსნა