საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2011-2016 წლების ეროვნულ სასწავლო გეგმას სამცხე-ჯავახეთის პედაგოგები გაეცნენ