საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგების მეოთხე ეტაპი