საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლებში ეთიკის კოდექსების მუშაობა შეფასდა