საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

“უსაფრთხო და ჯანმრთელ სკოლას” ყველაზე წარმატებით ლიბერთი ბანკი ახორციელებს