საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საპატრიარქოს უნივერსიტეტმა ავტორიზაცია გაიარა