საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სახელმწიფო გრანტის გაცემის წესი შეიცვალა