საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადი უნარების გამოცდისთვის დამხმარე ვიდეო მასალა მომზადდა