საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეების რეგისტრაცია იწყება