საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პედაგოგებს სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ტრენინგები ჩაუტარდათ