საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელთა კონფერენცია გაიმართა