საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დიმიტრი შაშკინმა ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი” დაათვალიერა