საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გამოსაშვებ გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გაიმართა