საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი საატესტატო გამოცდებს მონაცემთა დამუშავების ცენტრიდან აკვირდება