საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვისთვის მასწავლებელთა რეგისტრაცია დაიწყო