საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბავშვთა დღე მანდატურებმა მოსწავლეებთან ერთად გაატარეს