საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საატესტატო გამოცდების გამსვლელი ბარიერი გამოცხადდა