საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

IV კლასის მოსწავლეთა ეროვნული შეფასებები ტარდება