საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლების ახალი გამოცემის პრეზენტაცია გაიმართა