საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა პროფესიულ კოლეჯში ,,იკაროსი’’ სწავლების ახალი ცენტრი გახსნა