საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სწავლება დაფინანსდება