საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბაკალავრების გამოსაშვები საზეიმო ღონისძიება ილიას უნივერსიტეტში