საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ტრენინგები იწყება