საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გამოცდების საოგანიზაციო შტაბის შეხვედრა გაიმართა