საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

წარჩინებულ მოსწავლეებს ოქროს მედლები გადაეცათ